Make a promise to live a lifetime in every heartbeat
Blog > Komentarze do wpisu
Polska w żałobie

10 kwietnia 2010 roku

Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się, podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny znajdowało się 96 osób, w tym wielu wysokich rangą przedstawicieli państwowych. Nikt nie przeżył katastrofy. Do katastrofy doszło w sobotę o godz. 10.56 czasu moskiewskiego (8.56 czasu polskiego) w pobliżu lotniska Siewiernyj.

Żałoba

Lech Kaczyński – Prezydent RP od 2005 r. Był senatorem, posłem, działaczem "Solidarności", prezesem NIK, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, prezydentem Warszawy. Wraz z żoną osierocili córkę Martę i dwie wnuczki.

Maria Kaczyńska – Małżonka prezydenta RP. Patronowała organizacjom charytatywnym i akcjom dobroczynnym. Wspierała środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję.

Ryszard Kaczorowski – Ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Był doktorem honoris causa czterech uczelni, uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego.

Joanna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Bąkowska Ewa – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

gen. broni pil. Andrzej Błasik – Dowódca Sił Powietrznych RP. Odznaczony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Krystyna Bochenek – Wicemarszałek Senatu. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Anna Maria Borowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Bartosz Borowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

gen. dyw. Tadeusz Buk – Dowódca Wojsk Lądowych RP. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

abp gen. bryg. Miron Chodakowski – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Czesław Cywiński – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leszek Deptuła – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

ppłk Zbigniew Dębski – Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari.

Grzegorz Dolniak – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Katarzyna Doraczyńska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta.

Edward Duchnowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Aleksander Fedorowicz – Tłumacz języka rosyjskiego.

Janina Fetlińska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

ppłk Jarosław Florczak – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

st. chor. Artur Francuz – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

gen. Franciszek Gągor – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uhonorowany m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, amerykańską Legią Zasługi oraz francuską Legią Honorową.

Grażyna Gęsicka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

gen. bryg. Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Przemysław Gosiewski – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

ks. prałat Bronisław Gostomski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

mjr Robert Grzywna – Członek załogi samolotu.

Mariusz Handzlik – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.

ks. prałat Roman Indrzejczyk – Kapelan Kancelarii Prezydenta.

por. Paweł Janeczek – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Dariusz Jankowski – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Natalia Januszko – Członek załogi samolotu.

Izabela Jaruga-Nowacka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Marka Belki. Związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

ks. Józef Joniec – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sebastian Karpiniuk – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

wiceadm. Andrzej Karweta – Dowódca Marynarki Wojennej. Służył w dowództwach Sojuszu Północno atlantyckiego.

Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. Zawodowy dyplomata.

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich. Założyciel i prezes Fundacji "Ius et Lex". Autor prac na temat prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych.

gen. bryg. Stanisław Komornicki – Kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari. Generał brygady w stanie spoczynku. Odznaczony orderem Wojennym Virtutti Militari, Krzyżem Grunwaldu oraz orderem Polonia Restituta.

Stanisław Jerzy Komorowski – Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie Donalda Tuska. Negocjował z USA warunki stacjonowania amerykański sił wojskowych oraz rakiet „Patriot” w Polsce.

chor. Paweł Krajewski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Andrzej Kremer – Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Był jednym z autorów programu „Partnerstwa Wschodniego”.

ks. Zdzisław Król – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Janusz Kurtyka – Szef Instytutu Pamięci Narodowej. Działacz opozycji demokratycznej w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

ks. Andrzej Kwaśniak – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich.

gen. Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Dowództwa Operacyjnego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Krzyżem Zasługi.

płk dr hab. Wojciech Lubiński – Lekarz prezydenta RP.

Tadeusz Lutoborski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Barbara Maciejczyk – Członek załogi samolotu.

Barbara Mamińska – Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta.

Zenona Mamontowicz-Łojek – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Stefan Melak – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Merta – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Donalda Tuska. Odpowiadał za sprawy związane z ochroną zabytków, dóbr kultury i muzeów.

chor. Andrzej Michalak – Członek załogi samolotu.

kpt. Dariusz Michałowski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Stanisław Mikke – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Justyna Moniuszko – Członek załogi samolotu.

Aleksandra Natalii-Świat – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Janina Natusiewicz-Mirer – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ppor. Piotr Nosek – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy.

Bronisława Orawiec-Löffler – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ks. ppłk Jan Osiński – Sekretarz Biskupa Polowego.

ks. płk Adam Pilch – Przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego.

Katarzyna Piskorska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.

ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski – Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego. Członek Rady Prawnej Episkopatu Polski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji.

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek – Funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu.

gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych. Odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

kpt. Arkadiusz Protasiuk – Członek załogi samolotu.

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Organizator uroczystości Katyńskich. Twórca Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Krzysztof Putra – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Działacz „Solidarności”. Współzałożyciel i członek Prawa i Sprawiedliwości.

Ryszard Rumianek – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Arkadiusz Rybicki – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Platformy Obywatelskiej. Odznaczony Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Francji.

Andrzej Sariusz-Skąpski – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich.

Wojciech Seweryn – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sławomir Skrzypek – Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes Zarządu PKO BP SA.

Leszek Solski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Władysław Stasiak – Szef Kancelarii Prezydenta. Były Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wiceminister i minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli.

chor. Jacek Surówka – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Aleksander Szczygło – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były Szef Kancelarii Prezydenta. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Jerzy Szmajdziński – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kandydat SLD na prezydenta. Minister Obrony Narodowej w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki.

Jolanta Szymanek-Deresz – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Izabela Tomaszewska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Dyrektor Zespołu Protokolarnego.

chor. Marek Uleryk – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Anna Walentynowicz – Legenda „Solidarności”. Internowana stanie wojennym. Odznaczona Orderem Orła Białego.

Teresa Walewska-Przyjałkowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Zbigniew Wassermann – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynator Służb Specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Wiesław Woda – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Edward Wojtas – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Wypych – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Wiceminister pracy w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanisław Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości.

Janusz Zakrzeński – Aktor. Członek Rady Programowej Związku Piłsudczyków, wielokrotnie wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego. Otrzymał dwukrotny tytuł Ambasadora Sybiraków.

por. Artur Ziętek – Członek załogi samolotu.

Gabriela Zych – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Żałoba

poniedziałek, 12 kwietnia 2010, pheobe6

Polecane wpisy

  • Jak nie kochać jesieni...

    Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co przed podróżą na drzewach us

  • Bliźnięta

    Urodziły się bliźnięta, Wieść dla wszystkich niepojęta. Te bliźniaki dwujajowe, Przyszły na świat krzycząc zdrowe. Pięć tygodni nie zwlekając, Tacie, Mamie szcz

  • "My Name is Khan" w polskich kinach!

    Rizwan Khan (Shahrukh Khan) cierpi na chorobę Aspergera, jednak radzi sobie w życiu całkiem dobrze. Opuszcza Indie, by zamieszkać w San Francisco, gdzie zaczyna