Make a promise to live a lifetime in every heartbeat
Blog > Komentarze do wpisu
Polska w żałobie

10 kwietnia 2010 roku

Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się, podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny znajdowało się 96 osób, w tym wielu wysokich rangą przedstawicieli państwowych. Nikt nie przeżył katastrofy. Do katastrofy doszło w sobotę o godz. 10.56 czasu moskiewskiego (8.56 czasu polskiego) w pobliżu lotniska Siewiernyj.

Żałoba

Lech Kaczyński – Prezydent RP od 2005 r. Był senatorem, posłem, działaczem "Solidarności", prezesem NIK, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, prezydentem Warszawy. Wraz z żoną osierocili córkę Martę i dwie wnuczki.

Maria Kaczyńska – Małżonka prezydenta RP. Patronowała organizacjom charytatywnym i akcjom dobroczynnym. Wspierała środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję.

Ryszard Kaczorowski – Ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Był doktorem honoris causa czterech uczelni, uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego.

Joanna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Bąkowska Ewa – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

gen. broni pil. Andrzej Błasik – Dowódca Sił Powietrznych RP. Odznaczony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Krystyna Bochenek – Wicemarszałek Senatu. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Anna Maria Borowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Bartosz Borowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

gen. dyw. Tadeusz Buk – Dowódca Wojsk Lądowych RP. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

abp gen. bryg. Miron Chodakowski – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Czesław Cywiński – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leszek Deptuła – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

ppłk Zbigniew Dębski – Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari.

Grzegorz Dolniak – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Katarzyna Doraczyńska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta.

Edward Duchnowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Aleksander Fedorowicz – Tłumacz języka rosyjskiego.

Janina Fetlińska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

ppłk Jarosław Florczak – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

st. chor. Artur Francuz – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

gen. Franciszek Gągor – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uhonorowany m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, amerykańską Legią Zasługi oraz francuską Legią Honorową.

Grażyna Gęsicka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

gen. bryg. Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Przemysław Gosiewski – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

ks. prałat Bronisław Gostomski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

mjr Robert Grzywna – Członek załogi samolotu.

Mariusz Handzlik – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.

ks. prałat Roman Indrzejczyk – Kapelan Kancelarii Prezydenta.

por. Paweł Janeczek – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Dariusz Jankowski – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Natalia Januszko – Członek załogi samolotu.

Izabela Jaruga-Nowacka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Marka Belki. Związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

ks. Józef Joniec – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sebastian Karpiniuk – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

wiceadm. Andrzej Karweta – Dowódca Marynarki Wojennej. Służył w dowództwach Sojuszu Północno atlantyckiego.

Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. Zawodowy dyplomata.

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich. Założyciel i prezes Fundacji "Ius et Lex". Autor prac na temat prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych.

gen. bryg. Stanisław Komornicki – Kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari. Generał brygady w stanie spoczynku. Odznaczony orderem Wojennym Virtutti Militari, Krzyżem Grunwaldu oraz orderem Polonia Restituta.

Stanisław Jerzy Komorowski – Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie Donalda Tuska. Negocjował z USA warunki stacjonowania amerykański sił wojskowych oraz rakiet „Patriot” w Polsce.

chor. Paweł Krajewski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Andrzej Kremer – Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Był jednym z autorów programu „Partnerstwa Wschodniego”.

ks. Zdzisław Król – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Janusz Kurtyka – Szef Instytutu Pamięci Narodowej. Działacz opozycji demokratycznej w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

ks. Andrzej Kwaśniak – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich.

gen. Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Dowództwa Operacyjnego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Krzyżem Zasługi.

płk dr hab. Wojciech Lubiński – Lekarz prezydenta RP.

Tadeusz Lutoborski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Barbara Maciejczyk – Członek załogi samolotu.

Barbara Mamińska – Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta.

Zenona Mamontowicz-Łojek – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Stefan Melak – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Merta – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Donalda Tuska. Odpowiadał za sprawy związane z ochroną zabytków, dóbr kultury i muzeów.

chor. Andrzej Michalak – Członek załogi samolotu.

kpt. Dariusz Michałowski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Stanisław Mikke – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Justyna Moniuszko – Członek załogi samolotu.

Aleksandra Natalii-Świat – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Janina Natusiewicz-Mirer – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ppor. Piotr Nosek – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy.

Bronisława Orawiec-Löffler – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ks. ppłk Jan Osiński – Sekretarz Biskupa Polowego.

ks. płk Adam Pilch – Przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego.

Katarzyna Piskorska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.

ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski – Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego. Członek Rady Prawnej Episkopatu Polski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji.

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek – Funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu.

gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych. Odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

kpt. Arkadiusz Protasiuk – Członek załogi samolotu.

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Organizator uroczystości Katyńskich. Twórca Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Krzysztof Putra – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Działacz „Solidarności”. Współzałożyciel i członek Prawa i Sprawiedliwości.

Ryszard Rumianek – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Arkadiusz Rybicki – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Platformy Obywatelskiej. Odznaczony Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Francji.

Andrzej Sariusz-Skąpski – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich.

Wojciech Seweryn – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sławomir Skrzypek – Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes Zarządu PKO BP SA.

Leszek Solski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Władysław Stasiak – Szef Kancelarii Prezydenta. Były Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wiceminister i minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli.

chor. Jacek Surówka – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Aleksander Szczygło – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były Szef Kancelarii Prezydenta. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Jerzy Szmajdziński – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kandydat SLD na prezydenta. Minister Obrony Narodowej w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki.

Jolanta Szymanek-Deresz – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Izabela Tomaszewska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Dyrektor Zespołu Protokolarnego.

chor. Marek Uleryk – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Anna Walentynowicz – Legenda „Solidarności”. Internowana stanie wojennym. Odznaczona Orderem Orła Białego.

Teresa Walewska-Przyjałkowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Zbigniew Wassermann – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynator Służb Specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Wiesław Woda – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Edward Wojtas – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Wypych – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Wiceminister pracy w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanisław Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości.

Janusz Zakrzeński – Aktor. Członek Rady Programowej Związku Piłsudczyków, wielokrotnie wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego. Otrzymał dwukrotny tytuł Ambasadora Sybiraków.

por. Artur Ziętek – Członek załogi samolotu.

Gabriela Zych – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Żałoba

poniedziałek, 12 kwietnia 2010, pheobe6

Polecane wpisy

  • Jak nie kochać jesieni...

    Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co przed podróżą na drzewach us

  • Bliźnięta

    Urodziły się bliźnięta, Wieść dla wszystkich niepojęta. Te bliźniaki dwujajowe, Przyszły na świat krzycząc zdrowe. Pięć tygodni nie zwlekając, Tacie, Mamie szcz

  • "My Name is Khan" w polskich kinach!

    Rizwan Khan (Shahrukh Khan) cierpi na chorobę Aspergera, jednak radzi sobie w życiu całkiem dobrze. Opuszcza Indie, by zamieszkać w San Francisco, gdzie zaczyna

Komentarze
2018/01/11 13:05:50
Zadatek czy zaliczka?

Zadatek i zaliczka pojęcia z zakresu prawa cywilnego. Brzmią podobnie, często są mylone, lecz wywołują zupełnie różne skutki prawne. Wątpliwości pomoże Ci rozwiać nasza kancelaria. Warszawa to siedziba naszej firmy, ale obsługujemy sprawy na terenie całej Polski.

Zarówno zadatek, jak i zaliczka, to kwoty wpłacane na poczet wykonywanej w przyszłości usługi, dlatego wiele osób uważa, że zaliczka i zadatek to pojęcia zamienne. A to nieprawda. Uogólniając, możemy stwierdzić, iż zadatek ma charakter bezzwrotny, w przeciwieństwie do zaliczki.

Czym jest zadatek?

W razie wykonania umowy zadatek zaliczony jest na poczet świadczenia strony, która go dała. Zadatek jest bezzwrotny, o ile strony nie postanowią inaczej. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego zadatek stanowi pewnego rodzaju odszkodowanie na wypadek, gdy zawarta umowa nie została wykonana. Natomiast jeśli z umowy nie wywiąże się sprzedający, to będzie musiał oddać kupującemu dwukrotność zadatku, tzn. kupujący otrzyma zwrot wpłaconej tytułem zadatku kwoty plus dodatkowo jednokrotną równowartość zadatku. Oznacza to, że zadatek stanowi pewnego rodzaju odszkodowanie na wypadek, gdy zawarta (przyrzeczona) umowa nie została wykonana.

Zaliczka

Zaliczka z kolei jest zaliczana na poczet przyszłych świadczeń, które wynikają z umowy zawartej między stronami umowy i nie stanowi, tak jak zadatek, formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny. Jeżeli strony ustaliły, iż w umowie kupujący wręczył zaliczkę, to druga strona umowy nie może jej zatrzymać. Jeżeli umowę rozwiążą obie strony, wówczas zwracają sobie wzajemne świadczenia, czyli zaliczka wraca do konsumenta. Do zaliczki nie stosuje się więc, zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości.

Kancelaria Warszawa? Tylko KPD Wiejak i Wspólnicy Sp. j.

Zadatek nie jest więc tym samym, co zaliczka. Warto odróżniać te pojęcia chociażby podczas zakupu nieruchomości. Chcesz bezpiecznie zawrzeć transakcję? Potrzebujesz odpowiednio skonstruowanej umowy? Odezwij się do nas. Nasza kancelaria prawna jest tutaj dla was. KPD Wiejak i Wspólnicy Sp. j. prawnicy dla Ciebie.